หลอดเลือด หล่อเลี้ยงชีวิต… รู้ไว้ใช่ว่า

ร่างกายคนเราประกอบด้วยหลอดเลือดเล็กใหญ่มากมายและอวัยวะที่สำคัญในระบบหลอดเลือด ได้แก่ หัวใจ หลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ และหลอดเลือดฝอย หลอดเลือดมีหน้าที่นำออกซิเจน สารอาหาร ตลอดจนฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมไร้ท่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย การทำงานของหัวใจ หัวใจมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อพิเศษ อยู่ในช่องอกด้านซ้ายเหนือกระบังลม ทําหน้าที่เสมือนเครื่องปั๊มน้ำแบบท่อคู่ ที่สูบฉีดเลือดเข้าออก จากแต่ละด้าน (ซีกขวาและซีกซ้าย) ให้ไหลเวียนไปทั่วร่างกาย โดยการหดตัวและคลายตัวเป็นจังหวัดตลอดเวลาไม่มีหยุด หน้าที่ของหลอดเลือด

Read more